• CALITATEA PRODUSELOR LA POARTA U.E
  • IMPACTUL TRANSPUNERII SISTEMULUI CALITĂȚII Obiectivul major al acestui studiu este de a evalua impactul transpunerii sistemului calităţii din Uniunea Europeana (standarde, norme, reglementari tehnice) asupra unor sectoare cheie ale industriei româneşti, atât la nivel macroeconomic, cât și la nivel microeconomic.
  • QUALITY MANAGEMENT CHALLENGES - Publicat în Quality Progress/ aug.2001, revista American Society for Quality