1. CALEA EUROPEANĂ CĂTRE EXCELENȚĂ*) (exemple de aplicare a managementului calității în 35 de întreprinderi europene publice și private)
  2. AUTO-EVALUAREA. GHID PENTRU ÎNTREPRINDERI *)
  3. STUDIUL DE CAZ „SIMON VALVES” *)
  4. AMELIORAREA CALITĂȚII
  5. PREMIILE PENTRU CALITATE
  6. CALITATEA SERVICIILOR
Notă: Cărțile marcate cu *) reprezintă traduceri ale unor publicații editate de European Foundation for Quality Management (EFQM)