1. O politica europeană de promovare a calității pentru îmbunatățirea competitivității europene
  2. Impactul social al implementării politicii calității în industria europeană (sinteză)
  3. Impactul social al implementării politicii calității în industria europeană (raport)
  4. Standardele europene de asigurare a calității (en iso 9000 și en 45000) și legislația comunitară a „Noii abordări”
  5. Valoarea adăugată și credibilitatea certificarii de terță parte a sistemelor calității în Uniunea Europeană
  6. Benchmarking. Introducere și principii de baza aplicate în benchmarking-ul de întreprindere