F.R.P.C. vă oferă cunoștințe , aptitudini și deprinderi adecvate necesităților dvs., contribuind la inducerea unor atitudini și comportamente proactive pentru organizația dvs.

Solutiile F.R.P.C. nu se limitează la problemele menționate în tabelul urmator ci pot fi structurate pentru a rezolva și alte tipuri de probleme - specifice unei anumite organizații - conform cerințelor clientului.

PROBLEMA dumneavoastra SOLUȚIA noastră (conform Tematicii de mai jos)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Creșterea profitului întreprinderii 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.3. 3.2. 3.3. 4.7 5.1. 5.4. 5.8 6.1. 7.4 7.5 8.1
II. Reducerea costurilor tehnologice/ administrative 1.3. 2.3. 2.4. . 4.6. 5.1. 5.5. 6.1. 7.4. 7.5. 7.6. .
III. Creșterea eficientei/ eficacității proceselor 1.3. 2.3. 2.4. 2.6. 2.7. 2.8. 3.2. 3.3. 4.6. 4.7. 5.1. 5.4. 5.5 5.7. 5.8. . 7.4. 7.6. .
IV. Creșterea calității și fiabilității produselor/ serviciilor 1.3. 2.4. 2.5. 2.7. 2.8. . 4.1. 4.2. 4.5. 5.8. 5.9. 6.1. 6.3. 7.1. 7.2. 7.3. .
V. Formarea și certificarea specialiștilor proprii în managementul calității/ mediului . . . . . . . 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
VI. Motivarea și implicarea angajaților . . 3.1. 3.2. 3.3. . . . 7.1. 7.3. .
VII. Implementarea unui sistem de management al calității 1.2. 1.3. 2.2. 2.4. . 4.3. 4.4. 4.5. 5.2. 5.3. 5.6. 6.1. 6.2. 7.1. 7.4. 7.5. 8.2. 8.3.
VIII. Implementarea unui sistem de management de mediu 1.2. 1.3. 2.6. . . . . 7.1. 7.2. 8.4. 8.5.
IX. Candidarea la Premiul Român pentru Calitate "J.M.JURAN" sau la Premiul European pentru Calitate 1.1. 2.1. 3.2. 3.3. . 5.6. 6.1. 6.2. . .

Instruirea și trainingul se efectuează printr-un mix adecvat de expuneri, demonstrații, simulări, activități în echipa (discuții, studii de caz, soluționare de exerciții și probleme, etc.) și teme de casa, proiecte, evaluări, etc. - asistate de calculator, retroproiector, video-proiector și/sau video-casetofon.

La toate temele se asigura fiecarui participant câte un exemplar de suport de curs adecvat.

Participanților care trec cu succes testele de evaluare pe parcurs și finale li se oferă un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, iar ceilalți participanți primesc un ATESTAT DE PARTICIPARE.

Pentru înscrierea la cursuri se va trimite la F.R.P.C. o CERERE DE OFERTA DE INSTRUIRE ( incluzând , eventual, și alte teme decât cele de mai jos). Pe baza acestei cereri, F.R.P.C. va elabora și trimite o OFERTA detaliata de instruire-training, ce este integral adaptata cerințelor și condițiilor solicitantului. Pe baza ei se poate încheia un CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII.

TEMATICA PENTRU INSTRUIRE și TRAINING

1. MANAGEMENT STRATEGIC

F.R.P.C. furnizează organizațiilor interesate mijloacele necesare pentru elaborarea, desfășurarea și implementarea strategiilor și politicilor proprii, cu participarea angajaților organizației.

Teme pentru instruire-training:

1.1. Modelul european al excelentei în afaceri (cod MEEA).

1.2. Elaborarea, desfășurarea și implementarea strategiilor și politicilor (cod EDISP).

1.3. Elaborarea, implementarea și utilizarea indicatorilor calității (cod EIUIC).

1.4. Metoda HOSHIN și aplicarea ei (cod MHAE).

1.5. Benchmarking - metode, tehnici, practici (cod BMTP)

2. MANAGEMENT TRANS-FUNCTIONAL

F.R.P.C. furnizează persoanelor și organizațiilor interesate mijloacele necesare pentru îmbunatățirea activităților lor cotidiene și/sau pentru introducerea/ menținerea sub control a proceselor tehnologice/ administrative de care depinde calitatea produselor/serviciilor realizate și, deci, competitivitatea organizațiilor care le realizează.

Teme pentru instruire-training:

2.1 .Managementul prin calitate totala (cod MCT).

2.2. Asigurarea calității (cod AC).

n

2.3. Re-engineering-ul organizațional (cod REO).

2.4. Standardele ISO 9000:2000 (cod SISO-9000).

2.5. Standardul QS 9000: 1995 (cod SQ-9000).

2.6. Standardele ISO 14000:1996 (cod SISO-14000).

2.7. Standardul ISO/ CEI 17025:2000 (cod SISO-17025).

2.8. Standardul ISO/ CEI 12207:1995 (cod SISO-12207).

3. MOTIVAREA și IMPLICAREA ANGAJATILOR

F.R.P.C. furnizează organizațiilor interesate metodele, tehnicile și instrumentele necesare pentru a declansa și dezvolta motivarea și implicarea angajatilor acestora în problemele calității.

Teme pentru instruire-training:

3.1. Scheme pentru colectarea și implementarea sugestiilor și inițiativelor angajaților (cod SCISI).

3.2. Metode și tehnici de motivare-implicare a managerilor (cod MTMIM).

3.3. Metode și tehnici de motivare-implicare a personalului de executie (cod MTMIPE).

n
4. MANAGEMENTUL PROIECTARII-DEZVOLTARII PRODUSELOR/ SERVICIILOR

F.R.P.C. furnizează organizațiilor interesate metode și tehnici de proiectare și dezvoltare a produselor/ serviciilor în conformitate cu cerințele și așteptările tuturor părților implicate în realizarea acestora (clienții, furnizorii, angajații, managerii, acționarii, creditorii, societatea/ comunitatea, autoritățile, statul, etc.).

Teme pentru instruire-training:

4.1. Analiza modurilor de defectare, a efectelor și a criticității lor (cod AMDEC).

4.2. Quality Functions Deployment (cod QFD).

4.3. Asigurarea calității proiectării-dezvoltării produselor (cod ACPDP).

4.4. Asigurarea calității proiectării-dezvoltării serviciilor (cod ACPDS).

4.5. Asigurarea fiabilității produselor (cod AFP).

4.6. Metoda Taguchi (cod MT).

4.7. Managementul proiectelor (cod MP).

5. MANAGEMENTUL PROCESELOR DE FABRICARE/ PRESTARE și AL LOGISTICII

F.R.P.C. furnizează organizațiilor interesate metodele, tehnicile și instrumentele de management al proceselor tehnologice și administrative pentru ca aceste procese să devină capabile de a furniza tot mai rapid cât mai multe produse/servicii cât mai bune și ieftine.

Teme pentru instruire-training:

5.1. Asigurarea calității proceselor (cod ACP).

5.2. Sisteme de management al fabricației de produse (cod SMFP).

5.3. Sisteme de management al prestării de servicii (cod SMPS)

5.4. Mentenanța sistemelor de fabricație (cod MSF).

5.5. Mentenanța total productiva (cod MTP).

5.6. Managementul resurselor pentru procesele de fabricare-prestare (cod MRPFP).

5.7. Îmbunatățirea participativa a proceselor (cod IPP).

5.8. Analiza statistica a proceselor (cod ASP).

5.9. Controlul statistic al produselor (cod CSP).

6. MANAGEMENTUL MARKETINGULUI, VÂNZARILOR și ASISTENTEI POST-VÂNZARE

F.R.P.C. furnizează organizațiilor interesate metodele, tehnicile și instrumentele de management necesare pentru îmbunătățirea competitivității acestora pe diferite piețe, prin reducerea costurilor și implementarea standardelor corespunzând cerințelor clienților.

Teme pentru instruire-training:

6.1. Managementul relației client-furnizor (cod MRCF).

6.2. Managementul calității funcțiilor Marketing, Vânzări și Asistenta Post-Vânzare (cod MCFMVAPV).

6.3. Inițiere în marketing (cod IM).

7. INSTRUMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE

F.R.P.C. furnizează persoanelor și organizaț iilor interesate metodele și instrumentele necesare pentru soluționarea problemelor calității prin realizarea unor transformări eficiente la nivelul comportamentului personalului și în procedurile aferente diferitelor dvs. procese.

Teme pentru instruire-training:

7.1. Tehnici de rezolvare a problemelor în grup (cod TRPG).

7.2. Instrumentele calității (cod IC).

7.3. Instrumentele de management al calității (cod IMC).

7.4. Evaluarea costurilor calității (cod ECC).

7.5. Auditul calității (cod AC).

7.6. Metoda celor 5S (cod M5S).

7.7. Metoda 6 Sigma (cod M6S).

8. FORMAREA SPECIALISTILOR în MANAGEMENTUL calității/ MEDIULUI

F.R.P.C. asigură formarea - în conformitate cu standardele europene și standardele ocupaționale românești aplicabile) - următoarelor categorii de specialiști din Grupa 2423 a "Clasificării Ocupațiilor din România " (C.O.R.) :

Teme pentru instruire-training:

8.1. Specialist în domeniul calității (cod FSC).

8.2. Manager al sistemelor de management al calității (cod FMSMC).

8.3. Auditor în domeniul calității (cod FAC).

8.4. Manager al sistemelor de management de mediu (cod FMSMM).

8.5. Auditor de mediu (cod FAM) .

AVANTAJELE INSTRUIRII-TRAINING-ULUI EFECTUATE DE EXPERTII F.R.P.C.

  • Toate acțiunile de instruire-training sunt integral adaptate cerințelor și condițiilor clientului (inclusiv din punct de vedere al termenului de realizare).
  • Toate acțiunile de instruire-training sunt realizate de experți cu vasta experienta și cu multiple recunoașteri interne și internaționale.
  • Toate acțiunile de instruire-training se finalizează cu evaluarea cunoștințelor și satisfacției participanților.