De regula, o organizație implementează un sistem de management pentru a-și stabili politica și obiectivele precum și pentru a realiza aceste obiective (standardul SR EN ISO 9000:2001).

Conform aceluiași standard european adoptat și în România, politica (unei organizații) referitoare la calitate reprezinta acele intentii și orientari generale ale unei organizații, referitoare la calitate, așa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel (al organizației).

Unul din tipurile posibile de asemenea sisteme este sistemul (de management al) calității adică un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea (standardul SR EN ISO 9000:2001).

Notă: în acest context a controla înseamna „a introduce și menține sub control”.

Un alt tip de sistem de management este sistemul de management de mediu --- o componentă a sistemului de management general care include structura organizatorică, activitațile de planificare, responsabilitățile, practicile, procedurile, procesele și resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea și menținerea politicii de mediu (conform standardului SR EN ISO 14001:1996).

F.R.P.C. vă oferă consultanță pentru:

 • proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității (conform cerințelor standardelor seriei ISO 9000), cu sau fară pregătirea certificării sale
 • proiectarea și implementarea unui sistem de management de mediu (conform cerințelor standardelor seriei ISO 14000), cu sau fără pregătirea certificării sale
 • readucerea la nivel a sistemului de management al calității (de mediu) existent
 • creșterea performanțelor proceselor organizației
 • dezvoltarea responsabilității sociale a personalului
 • soluționarea unor probleme ale calității proceselor solicitantului

În funcție de cerințele și condițiile organizației solicitante, consultanții F.R.P.C. ofera soluții specifice și adecvate, la tarife și termene avantajoase. Aceste soluții includ - de regula - și unele acțiuni de instruire-training și audit.

De remarcat că pentru implementarea unui sistem de management efectiv și eficient sunt necesare, în mod expres, voință politică, angajarea, implicarea și exemplul personal ale managerilor de vârf ai organizației solicitante.

La terminarea consultantei, sistemul de management - implementat și efectiv - poate fi certificat de către un organism de certificare ales de client, în conformitate cu nevoile sale.

Proiectarea și implementarea unui sistem de management includ, de regulă, următoarele faze:

 1. Evaluarea preliminara a situatiei existente
  1. Diagnosticarea sistemului de management existent
  2. Instruirea-trainingul echipei de proiect (cu privire la cerințele standardului aplicabil și modalitatile practice de satisfacere a acestor cerințe)
  3. Sensibilizarea și constientizarea salariatilor
  4. Stabilirea etapelor și acțiunilor necesare (cu prioritati, responsabilitati, termene, etc.)
 2. Elaborarea documentatiei de sistem și implementarea ei
  1. Elaborarea editiei zero a documentatiei de sistem (proceduri, instructiuni, manual, etc.)
  2. Implementarea de proba a documentatiei și evaluarea impactului acesteia
  3. Elaborarea reviziilor documentelor de sistem
  4. Implementarea modificarilor de documentatie și evaluarea impactului acestora
 3. Pregatirea certificării (daca este cazul).
  1. Efectuarea unui preaudit intern
  2. Implementarea acțiunilor corective și preventive necesare, cu evaluarea impactului acestora
  3. Instruirea-trainingul participantilor la actiunea de certificare
  4. Pregatirea auditului de certificare

Avantajele consultantei oferite de f.r.p.c.:

 • Toate acțiunile de consultanta sunt adaptate cerințelor și condițiilor clientului (inclusiv din punct de vedere al termenului de realizare) și sunt realizate de experti cu vasta experienta.
 • Toate procesele interne ale clientului care sunt necesare sistemului de management al calității sunt identificate ân succesiunea și interactiunea lor, stabilindu-se criterii și metode optime de asigurare a operarii și monitorizarii lor
 • Este valorificata la maximum experienta salariatilor clientului - evitându-se astfel unele manifestari specifice rezistentei la schimbare - prin implicarea lor activa în toate etapele procesului de proiectare și implementare a sistemului de management
 • Sistemul de management proiectat și implementat âmpreuna cu expertii F.R.P.C. va corespunde atât cerințelor și condițiilor clientului cât și cerințelor standardului de referinta (SR EN ISO 9001:2001 sau SR EN ISO 14001:1996)