Auditul este un proces sistematic, independent și documentat, de evaluare obiectivă și multicriteriala a dovezilor de audit obținute pe parcursul auditului --- dovezi aferente, de regula, unui sistem de management, proceselor acestuia și/sau rezultatelor lor --- pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite anumite criterii de audit.

Orice audit se bazează pe un referențial cunoscut (de exemplu standardul SR EN ISO 9001:2001) și se încheie cu un Raport de audit incluzând observațiile, constatările și neconformitățile identificate de auditori, precum și unele recomandări privind îmbunatățirea situației constatate.

Pe baza acestui Raport de audit, organizația auditata decide și implementează măsurile corective și preventive pe care le consideră necesare și adecvate.

Auditorii F.R. P.C. efectuează pentru dvs. următoarele tipuri de audituri:

 • Audit de evaluare preliminară (diagnostic inițial) --- în scopul evaluării de terță parte a performanțelor sistemului de management existent în organizația solicitantă, la momentul inițierii unui proiect major în cadrul acesteia (de exemplu: implementarea unui sistem de management al calității sau de mediu)
 • Audit strategic --- în scopul stabilirii unei strategii optime a organizației solicitante, în funcție de mediul ei intern și extern. Ca urmare a unui asemenea tip de audit, managerii organizației devin capabili să se poziționeze în raport cu concurenții lor și pot să-și definească în mod optim strategiile și planurile strategice.
  F.R.P.C. acordă asistența necesară pentru identificarea oportunităților de dezvoltare și stabilirea direcției de progres a organizației solicitante.
 • Audit intern --- în scopul evaluării de prima parte (împreuna cu angajații organizației) a performantelor sistemului de management existent în organizația solicitantă.
  F.R.P.C. acordă asistența necesară pentru structurarea și dezvoltarea sistemului intern de audit al organizației solicitante, elaborarea Procedurii de audit intern și a listelor de verificare, formarea și evaluarea auditorilor interni ai organizației, etc.
 • Auditul furnizorilor - în scopul evaluării de secundă parte a capabilității furnizorilor de-a satisface cerințele clienților (ceea ce permite selecționarea și menținerea sub control a furnizorilor, conform cerințelor standardului ISO 9001:2001). F.R.P.C. acordă asistență necesară pentru elaborarea chestionarelor de audit, definirea algoritmului de evaluare, auditarea potențialilor furnizori, auditarea și monitorizarea furnizorilor existenți pe parcursul derulării contractelor cu aceștia, etc.
 • Audit de precertificare - în scopul evaluării de terță parte a performanțelor sistemului de management existent în organizația solicitanta, simulând ca la o repetiție generală - auditul de certificare ce urmează a fi efectuat de auditorii organismului de certificare
  F.R.P.C. poate acordă asistență necesară pentru identificarea punctelor tari și slabe ale sistemului de management implementat, în scopul ameliorării sale, înainte de auditul de certificare.
 • Audit de candidatură - în scopul evaluării performanțelor organizației candidate la Premiul Român pentru Calitate "J.M.JURAN" sau la Premiul European pentru Calitate, simulând - ca la o repetiție generală - evaluarea ce urmează a fi efectuată de evaluatorii/asesorii Fundației Premiul Român pentru Calitate "J.M.JURAN" sau ai European Foundation for Quality Management.

F.R.P.C. poate acordă asistență necesară pentru identificarea punctelor tari și slabe ale modului de satisfacere a celor 9 categorii de criterii specifice, în scopul ameliorării sale, înainte de evaluarea efectuată oficial de evaluatori/asesori.

Avantajele auditului efectuat de auditorii F.R.P.C.:

 • Toate auditurile sunt adaptate cerințelor și condițiilor clientului (inclusiv din punct de vedere al termenului de realizare) și sunt realizate de auditori cu vastă experiență.
 • F.R.P.C. vă oferă o imagine obiectivă - „din exterior” - a performanțelor sistemului de management existent în cadrul organizației solicitante sau la furnizorii acesteia.
 • Raportul de audit elaborat de auditorii F.R.P.C. identifică neconformitățile și punctele slabe ale sistemului de management existent, recomandând acțiuni de îmbunatățire adecvate precum și măsuri preventive sau corective de implementat, în scopul creșterii performanțelor sistemului de management sau ale organizației, în ansamblul său.